top of page
Търсене
  • organikbg

Компреси с ябълков оцет и тамян помагат при шипове


Шиповете представляват новообразувани костни израстъци, които се получават от принудителна статична поза по време на работа или сън. Мускулите на гръбначния стълб стоят пренапрегнати, сковани от неудобната поза. С течение на годините честите и продължителни мускулни съкращения „дърпат” костта в областта на местата, където се захващат сухожилията.


Това става най-вече в областта на врата. На тези места организмът започва да трупа костно вещество, с цел да „заздрави” участъка. След време новообразуваните костни израстъци – шипове, притискат съседни съдове, нерви и причиняват страдания за цял живот.


Ши­по­ве­те не се ле­ку­ват. Те при­чи­ня­ват сил­на бол­ка, ко­га­то при­тис­кат нер­в­ни влак­на и нер­в­ни ко­рен­че­та. Ле­че­ни­е­то на шиповете е на­со­че­но към ов­ла­дя­ва­не на бол­ка­та, но по­ве­че­то от ле­кар­с­т­ва­та са дос­та аг­ре­сив­ни и при­чи­ня­ват стра­нич­ни ефекти.


Ако се оп­лак­ва­те, от ши­по­ве, ре­цеп­та от на­род­на­та ме­ди­ци­на може да ви помогне: те­сен дъ­лъг въл­нен плат, нап­ри­мер ко­лан, тряб­ва да се на­пои с ябъл­ков оцет, да се из­це­ди доб­ре, та­ка че въл­не­на­та иви­ца плат да е са­мо влаж­на. Опъ­не­те пла­та на рав­но и дос­та­тъч­но дъл­го мяс­то и го на­ръ­се­те обил­но със сит­но счу­кан или смлян бял ис­тин­с­ки та­мян – ку­пу­ва се от вся­ка цър­к­ва. Тряб­ва да се по­лу­чи не­що ка­то са­мо­за­леп­ващ се ком­п­рес, кой­то се пос­та­вя на бол­но­то мяс­то.


18 845 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

コメント


bottom of page